Η εταιρεία

Η εταιρεία 'STATHIS Moving' ιδρύθηκε το 1987 στη Μάνδρα Αττικής. Αρχική δραστηριότητα ήταν οι οδικές μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Μπορούσε να καλύπτει και το πιο απομακρυσμένο σημείο σε όλη τη χώρα.

Σήμερα έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές της και στο διεθνή χώρο και παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες έχοντας σύγχρονα μέσα και ειδικευμένο προσωπικό.


   


© STATHIS Movinglast update 23.07.2009web design & hosting by Proton Advertising