Μετακομίσεις

Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση της οικοσκευή σας, έχοντας το πλέον ειδικευμένο προσωπικό και χρησιμοποιώντας σύγχρονα υλικά συσκευασίας. Διαθέτουμε ανυψωτικό δυνατότητας 35 μέτρων, μεταφέροντας με ασφάλεια όλα σας τα είδη.


   


© STATHIS Movinglast update 23.07.2009web design & hosting by Proton Advertising