Αποθηκεύσεις

Αναλαμβάνουμε τη μεταφορά, την αποθήκευση και τη διανομή των ειδών σας. Η αποθήκευση γίνεται σε σύγχρονους χώρους με ασφάλεια. Αναλαμβάνουμε επίσης τη φορτοεκφόρτωση, τη συσκευασία και την ανασυσκευασία των εμπορευμάτων σας.


   


© STATHIS Movinglast update 23.07.2009web design & hosting by Proton Advertising